Cybersecuritylandschap

  • De thematische werkgroep ‘Het Nederlandse Cybersecurity Landschap’ biedt een overzicht van en inzicht in de diverse landelijke initiatieven.
  • De werkgroep stelt criteria op waaraan initiatieven moeten voldoen en binnen welke bandbreedte initiatieven opgenomen kunnen worden in het overzicht. Met andere woorden wat valt er nog wel onder een cybersecurity-initiatief en wat niet.
  • In de werkgroep zal worden besproken of het thema cyber policies ook een plek kan krijgen binnen deze werkgroep.
  • Dit thema heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een verantwoordelijk cybersecuritybeleid, waarbij samenwerking centraal staat.


Omdat cybersecurity een gedeelde verantwoordelijkheid is, moeten stakeholders samenwerken aan bouwstenen van verantwoordelijk cybersecuritybeleid. De werkgroep onderzoekt hoe de Cybersecurity Alliantie een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van een verantwoordelijk cybersecuritybeleid. Bijvoorbeeld door het opzetten van een digitale samenwerkingsruimte waar publiek-privaat gewerkt kan worden aan de bouwstenen van verantwoordelijk cybersecuritybeleid.