Cyberkompas

  • De radar biedt de mogelijkheid om gestructureerd en met een cybersecurityblik naar de toekomst te kijken. Het is een interactief instrument waarmee inzicht, bewustwording en handelingsperspectief gerealiseerd worden. Organisaties kunnen zo zelf anticiperen op de voor hen geldende digitale uitdagingen en de cybersecurityvraagstukken die voor hun organisatie een rol gaan spelen.
  • De Cybersecurity Alliantie werkt samen om de cyberradar via publiek-private samenwerking te laten landen in het denken over toekomstige cybersecuritybeleid, het verhogen van cyberweerbaarheid en crisispreparatie; bijvoorbeeld ten behoeve van organisaties die niet tot de categorie Rijk- en vitaal behoren, zoals het MKB.