Thematische werkgroepen

Een digitaal veilige organisatie bereik je niet alleen. Om de continuïteit van je ICT-systemen te versterken is het noodzakelijk om samen te werken, partners te vinden die kampen met dezelfde problemen of juist jou kunnen helpen de digitale continuïteit te verbeteren.

De Cybersecurity Alliantie werkt op basis van een thematische aanpak. Hierbij worden ieder jaar prioritaire thema’s geïdentificeerd waar de Cybersecurity Alliantie zich voor inzet.
Elk thema vormt een thematische werkgroep die bestaat uit: kernadviseurs van de Alliantie, waarbij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving het secretariaat verzorgt. Organisaties en partijen die ook mee willen denken en relevante kennis of ervaring beschikbaar willen stellen, worden door de Cybersecurity Alliantie aangemoedigd om zich te melden via csa@ecp.nl.
Elke thematische werkgroep zal ten minste één interactieve sessie per jaar organiseren die voor het hele veld toegankelijk is. Zo kan er in gesprek worden gegaan over het thema, kunnen producten of projecten worden gepresenteerd en kunnen er concrete stappen voorwaarts worden gemaakt.

Een aantal partijen ging je al voor. Heb jij ook een goed idee hoe we komen tot een veilige digitale keten en daarmee uiteindelijk een digitaal veilig Nederland? En ben je bereid om hieraan bij te dragen, misschien al samen met collegaorganisaties? Meld je dan bij de Cybersecurity Alliantie om te bezien op welk thema aansluiting kan worden gevonden.