Privacy

De Cybersecurity Alliantie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het ministerie van Algemene Zaken ie verantwoordelijk voor de techniek en functionaliteiten van de website cybersecurityalliantie.nl, maar niet voor alle inhoud van de website.

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld worden alleen gebruikt voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Hiermee voldoet de Cybersecurity Alliantie aan de privacywetgeving.

Zie ook:

Privacy & persoongegevens:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/privacy 

Autoriteit Persoongegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl