Werkwijze

De Cybersecurity Alliantie is een aanjager voor projecten die concrete doorbraken kunnen realiseren en daarmee het streven naar een digitaal weerbaar Nederland helpen te bereiken. Alle deelnemers van de Cybersecurity Alliantie kunnen zich aansluiten bij een bestaand project of een nieuw project opzetten.

Bij de selectie van de projecten hanteert de Cybersecurity Alliantie onder andere de volgende criteria. Het project:

  • Draagt bij aan de ambities en maatregelen uit de Nederlandse Cyber Security Agenda;
  • Lost een concreet digitaal probleem op voor meerdere publieke en private partijen;
  • Heeft voordeel bij uitwerking in een publiek-private samenwerking;
  • Leidt binnen een termijn van zes tot negen maanden tot een concreet resultaat.

ECP - Platform voor de InformatieSamenleving zorgt voor het dagelijks functioneren van de Cybersecurity Alliantie. ECP faciliteert het netwerk, ondersteunt bij de uitvoering van projecten, verzorgt de communicatie en organiseert evenementen.

Aanvullend aan de dagelijkse operatie, komt een groep adviseurs van publieke en private partijen, de zogenaamde kernadviseurs, periodiek bijeen om nieuwe projecten te selecteren en de voortgang van projecten in uitvoering te bewaken.