Wat zijn de missie en visie van de CS Alliantie?

Waar staat de Cybersecurity Alliantie voor en wat wil zij uiteindelijk bereiken? De missie en visie geven hier antwoord op.

Missie

Samen werken aan een digitaal weerbaar Nederland

Visie

Door middel van krachtige publiek-private samenwerking maken we Nederland digitaal weerbaar. De resultaten en oplossingen van deze samenwerkingen verspreiden zich als een olievlek verder over Nederland. Zo versterken we de cybersecurity aanpak en zorgen we voor optimale bescherming van de vitale belangen van Nederland. Samen werken we aan een digitaal weerbaar Nederland.