Missie en visie

Missie

De Cybersecurity Alliantie staat voor samen werken aan een weerbaar en digitaal veilig en weerbaar Nederland.

Visie

Door middel van krachtige publiek-private samenwerking op basis van concrete thema’s maken we Nederland digitaal weerbaar. De resultaten en oplossingen van deze samenwerkingen verspreiden zich als een olievlek verder over Nederland. Zo versterken we de cybersecurityaanpak en zorgen we voor optimale bescherming van de vitale belangen van Nederland. Samen werken we aan een digitaal weerbaar Nederland.