"Om het vraagstuk van digitale weerbaarheid aan te pakken moeten we echt samenwerken."

De Cybersecurity Alliantie (CSA) bestaat uit een verzameling van publieke en private partijen die expertise hebben op het gebied van cybersecurity. Uit deze groep zijn 15 tot 20 kernadviseurs geselecteerd. Kernadviseurs bepalen samen welke projecten binnen de CSA wel of niet worden opgepakt. Wordt Nederland bijvoorbeeld echt beter van het voorgestelde project? Is het een haalbaar project? Bestaat het project uit een serieuze bijdrage aan de cyberveiligheid van Nederland? Door dit soort vragen te beantwoorden geven kernadviseurs richting aan de CSA. Kernadviseur Kevin Jonkers (Deloitte) vertelt meer.

‘Cybersecurity is een complex werkveld. Er zijn veel verschillende actoren en ingewikkelde publiek-private samenwerkingen. In mijn carrière ben ik al lange tijd met dit werkveld bezig en wat ik daarbij altijd terug zie is dat het lastig is om binnen publiek-private samenwerkingen van een goed idee tot een uitvoerbaar product te komen. Dat is wat mij aanspreekt aan de CSA: de insteek om kortlopende projecten uit te voeren, die bovendien een heel duidelijk, concreet en pragmatisch eindresultaat voor ogen hebben. Daarmee dragen de projecten op korte termijn bij aan de veiligheid van Nederland.’

‘Van plannen en beleid wordt Nederland niet acuut veiliger. Bij de CSA ingediende projectvoorstellen worden door de selectiecriteria gedwongen om binnen 6 tot 9 maanden concrete resultaten op te leveren. Dat draagt direct bij aan de digitale veiligheid van Nederland. Daarnaast is er dankzij de CSA direct een grote groep partijen die kennis neemt van het project. De energie die achter de CSA zit is niet primair commercieel gedreven, maar juist gericht op het gezamenlijk veiliger en weerbaarder maken van Nederland op digitaal gebied. Dat werkt heel aanstekelijk, ook voor andere partijen en organisaties. Uiteindelijk heeft dat een positief effect op de hele cybersecurity sector en zorgt dat hopelijk voor een andere manier van met elkaar samenwerken.’

Persoonlijke drijfveren

‘Voor mij is het kernadviseurschap een kans om met mijn ervaring met publiek-private samenwerkingen leuke en goede projecten te begeleiden en te stimuleren. Iedereen kan een projectvoorstel indienen bij de CSA, ongeacht of je al lid bent of niet. De uitdaging zit vaak nog in het opstellen van een goed, concreet en afgebakend projectvoorstel. We zijn nu met de kernadviseurs aan het kijken hoe we onze expertise kunnen inzetten om te komen tot projectvoorstellen die zo goed mogelijk gepresenteerd worden. Zodat een voorstel niet strandt omdat de uitwerking wat minder is, terwijl het idee wel goed was.’

‘Als kernadviseurs bekijken we ook nu hoe we projecten die uitgevoerd worden verder kunnen ondersteunen. We monitoren natuurlijk de status van projecten, maar daarnaast dragen kernadviseurs ook daadwerkelijk mankracht en expertise bij aan bepaalde projecten. Bij een project als het Cybersecurity Woordenboek bijvoorbeeld hebben veel kernadviseurs hun netwerk aangesproken om hun kennis en input te leveren op het woordenboek. De CSA werkt ook als vliegwiel om projecten snel in een netwerk van bedrijven en publieke organisaties te krijgen. Je krijgt snel breder draagvlak, kan aanspraak doen op een brede poule van experts.’

Publiek-private samenwerking

‘Hoe je het land veilig maakt voor digitale dreigingen, is voor een deel een publieke taak en voor een deel een private taak. Vergelijk het met de fysieke wereld: de politie doet haar best om boeven van de straat te houden. Tegelijk ligt er ook een verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld winkeliers, die een beveiligingscamera op moeten hangen. In de digitale wereld speelt dezelfde problematiek, maar de taakverdeling is daar wat lastiger te definiëren. Want hoe ziet die digitale beveiligingscamera er bijvoorbeeld uit? En als de winkelier de digitale beveiligingscamera in zijn webshop ophangt, wie hangt er dan vervolgens een digitale beveiligingscamera op de digitale snelweg daar naartoe?’

‘De enige manier om dit soort vraagstukken op te lossen is door middel van publiek-private samenwerking. De belangrijkste vraag daarbij is wat de shortcuts en de quick-wins zijn. Die moeten we zo snel mogelijk identificeren en uitvoeren. Ik denk dat daar de kracht van publiek-private samenwerking in zit: integraal aanpakken, in plaats van dat iedereen op zijn eigen eilandje zit en een klein stukje aanpakt. Geen enkele partij in Nederland heeft de kracht om dit vraagstuk in zijn eentje op te lossen, daarvoor moeten we echt samenwerken.’

‘We hebben elkaar met z’n allen heel hard nodig om ons land veiliger en weerbaarder te maken. We dragen allemaal al een steentje bij vanuit het publieke of private werk dat we in deze sector doen. Maar de CSA is nou juist een platform om te laten zien dat publiek-private samenwerking op korte termijn indrukwekkende resultaten kan opleveren. Ik wil daarom ook iedereen die een goed idee heeft oproepen om naar de CSA te stappen. Of het nou een idee is waarmee je het aanvraagsjabloon zo kan invullen, of dat het echt nog maar een begin van een idee is dat wellicht past bij de alliantie; stuur ons een bericht!’