Kernadviseurs

De Cybersecurity Alliantie (CSA) bevat een groep van 15 tot 20 kernadviseurs, die samen bepalen welke projecten binnen de CSA worden opgepakt. Is het een haalbaar project? Bestaat het project uit een serieuze bijdrage aan de cyberveiligheid van Nederland? Door dit soort vragen te beantwoorden geven kernadviseurs richting aan de CSA. Kernadviseur Kevin Jonkers (Deloitte) vertelt meer.