Kernadviseurs

Kernadviseurs dragen de Cybersecurity Alliantie. Samen bepalen zij de koers en thema’s van de Cybersecurity Alliantie.