Hoe functioneert de CS Alliantie?

De CS Alliantie maakt publiek private projecten mogelijk en is zelf geen initiator, penvoerder of uitvoerder van de projecten. De CS Alliantie kan daarnaast publieke en private organisaties die met elkaar willen samenwerken aan een bestaand of nieuw op te zetten initiatief aan elkaar koppelen.

Ook deelt de CS Alliantie het inzicht dat zij heeft in het cybersecurityveld met de aangesloten partijen. Hierbij valt te denken aan het geven van goede voorbeelden van bestaande projecten, methoden om samenwerkingen op te zetten en netwerken waarvan gebruikgemaakt kan worden.