Doel

Een digitaal veilige organisatie bereik je niet alleen. De ICT die je gebruikt in jouw organisatie is afhankelijk van andere organisaties en systemen en vaak complex van aard. Om de continuïteit van je ICT-systemen te versterken is het noodzakelijk om samen te werken, partners te vinden die kampen met dezelfde problemen of juist jou kunnen helpen de continuïteit te verbeteren.

Door samen te werken kan de digitale veiligheid van Nederland en daarmee ook jouw digitale veiligheid worden versterkt. De CS Alliantie is opgezet vanuit de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA). In de NCSA staat de doelstelling om te komen tot een digitaal veilig Nederland centraal. Voor het verder versterken van de digitale weerbaarheid in Nederland en het realiseren van de ambities en maatregelen uit de NCSA is het verstevigen van de publiek-private samenwerking noodzakelijk.