Aanbod

De Cybersecurity Alliantie biedt een onafhankelijk, netwerk en platform voor publiek-private samenwerking op het gebied van cybersecurity. Dat betekent dat de concrete uitvoering niet afhankelijk is van één partij. Partijen kunnen zich op een passende manier verbinden aan de Alliantie en een bijdrage leveren of een initiatief aanmelden.

De Cybersecurity Alliantie werkt op basis van thema’s met de looptijd van een jaar wat kan leiden tot kortlopende projecten of andere concrete bijdragen. Daarnaast geeft de Alliantie inzicht in bestaande initiatieven in het Nederlandse cybersecuritylandschap.

De Cybersecurity Alliantie biedt:

  • Een netwerk voor organisaties om informatie over cybersecurityinitiatieven te delen;
  • Een platform om samen concrete initiatieven uit te voeren;
  • De mogelijkheid om lopende cyberinitiatieven te ondersteunen;
  • Een loket om initiatieven aan te melden;
  • Inzicht in het Nederlandse cybersecuritylandschap;
  • Inspiratie, kennisuitwisseling en netwerken tijdens werksessies georganiseerd door de verschillende thematische werkgroepen.