×

Cybersecurity Woordenboek

Het Cybersecurity Woordenboek-project zet cybersecuritytermen op papier. Hierdoor wordt de terminologie rondom cybersecurity voor iedereen in Nederland helder en transparant. Vakjargon binnen de cybersecuritysector zorgt  voor onvoldoende zicht bij organisaties op wat ze nodig hebben van de cybersecuritysector. Het op papier zetten van cybersecuritytermen in een woordenboek vergroot dit inzicht. Het gevolg: dienstverlening (en offertes) is beter te vergelijken en cybersecuritydienstverleners zullen transparanter werken.

Nieuwe versie Cybersecurity Woordenboek

De derde druk van het Cybersecurity Woordenboek is door Liesbeth Holterman van Cyberveilig Nederland overhandigd aan Daniel Palomo van Es, Hoofd Nederland Digitaal Veilig & Cybersecurity bij het NCTV. “Het woordenboek maakt lastige terminologie begrijpelijk en slaat een brug tussen termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Cybersecurityontwikkelingen gaan razendsnel, nieuwe dreigingen zijn aan de orde van de dag en dat heeft ook zijn weerslag op de terminologie”, aldus Liesbeth Holterman.

In het voorwoord benadrukt demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus ook het belang van het woordenboek als instrument om elkaar beter te kunnen begrijpen. Nieuwe termen als zero-day, catfishing en quadrupel extortion worden aangehaald als nieuwe woorden in het woordenboek dat nu 650 cybersecuritytermen telt.
Klink op het woordenboek om de 3e versie te lezen.

Verschijning van het eerste Cybersecurity Woordenboek in 2019

De minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, heeft tijdens de One Conference uit handen van directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm, het eerste exemplaar van het ‘Cybersecurity Woordenboek – van cybersecurity naar Nederlands’ in ontvangst genomen.

60 organisaties bundelen 600 woorden

Het woordenboek, met ruim 600 woorden, slaat een brug tussen termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Op deze manier draagt het bij aan een digitaal veilig Nederland. Het woordenboek is gratis te downloaden op de website van de Cybersecurity Alliantie.

Download ‘Cybersecurity Woordenboek 2e druk’

De thematische werkgroep ‘Het Nederlandse Cybersecurity Landschap’ zet zich in om een overzicht van en inzicht in de diverse landelijke initiatieven op gebied van Cybersecurity in kaart te brengen voor haar stakeholders.

De werkgroep stelt criteria op waaraan initiatieven moeten voldoen en binnen welke bandbreedte initiatieven opgenomen kunnen worden in het overzicht. Met andere woorden wat valt er nog wel onder een cybersecurity-initiatief en wat niet.

Omdat cybersecurity een gedeelde verantwoordelijkheid is, moeten stakeholders samenwerken aan bouwstenen van verantwoordelijk cybersecuritybeleid. Door middel van het Landschap wil de werkgroep inzicht geven in bestaande initiatieven en eventuele overlappende initiatieven aan elkaar koppelen.

Dit thema heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een verantwoordelijk cybersecuritybeleid, waarbij samenwerking centraal staat.

Ga hier naar het cybersecuritylandschap.

Door te oefenen wil je voorbereid zijn op een uitzonderlijke dreigende situatie waarbij een effectieve afhandeling grote voordelen heeft. Deze handreiking helpt bij het opzetten van deze oefeningen.

De handreiking is modulair opgebouwd. Als je een cyberoefening voor het eerst gaat opzetten dan zal je alle modules handig vinden. Heb je meer ervaring, dan klik je snel door naar de modules die jou helpen.

Ga hier naar de tool en start met oefenen.

TIBER is een succesvol ethisch testraamwerk dat zijn nut heeft bewezen in de financiële-sector. Het project TIBER -NL onderzoekt hoe dit testraamwerk te vertalen is naar andere sectoren en hoe andere sectoren dit succesvol kunnen implementeren.

Het eindresultaat zal een advies te zijn over het opzetten van een TIBER-testprogramma voor andere vitale sectoren op basis van de ervaring van TIBER-NL in de financiële sector.

Veel bedrijven hebben moeite om te bepalen welke informatie zij moeten ontvangen en delen. Dit geldt zowel intern als voor organisaties waarmee ze (digitaal) verbonden zijn. Door het missen van informatie kunnen er (bijvoorbeeld) supply chain risico’s ontstaan. Met het project ThreatConnect moet hier verandering in worden gebracht. Organisaties moeten elkaar beter vinden en sneller informatie delen.

Ieder cyber ecosysteem heeft één of meerdere unieke elementen die de deelnemers aan elkaar verbindt. Vertrouwen is de belangrijkste voorwaarde voor het uitwisselen van informatie. Op basis van onderling vertrouwen zijn sinds 2015 organisaties via Stichting Connect2Trust aan elkaar verbonden met de achterliggende gedachte van ‘samen sta je sterker’ en ‘groot helpt klein’. In dit nieuwe project van de Cybersecurity alliantie wordt verder onderzocht hoe één cyber ecosysteem geïdentificeerd kan worden. En wordt verder uitgewerkt hoe ‘groot helpt klein’ beter ingevuld kan worden. Het project heeft als doel om identificeerbare en onderscheidbare criteria te verkennen om te komen tot één cyber ecosysteem.

De te behalen (tussen-) resultaten zijn:

 1. Formeren projectgroep
 2. Oplevering van verkenning naar identificeerbare en onderscheidbare criteria
 3. Feedback vanuit brede netwerk en aanscherping van het model
 4. Toetsing van de criteria door deelnemers binnen 1 geformeerde cyber ecosysteem
 5. Waar mogelijk opschaling naar andere cyber ecosytemen

Hierbij is altijd minimaal een Connect2Trust deelnemer aangesloten, aangevuld met verbonden (keten)bedrijven. Op deze manier wordt een gezamenlijk een stap gezet naar een grotere cyberweerbaarheid.

Een groot deel van de Nederlandse bedrijven is niet voorbereid op een cyberincident. Hoe belangrijk is het voorbereid te zijn? Wat kun je met kleine voorbereidingen en oefeningen al bereiken?

In een podcast uitgebracht door Cybersecurity Alliantie gaan John Remmerswaal (NCTV), Sanne Maasakkers (FoxIT), Oscar Koeroo (KPN) en Jeroen Schipper (Gemeente Den Haag) in gesprek over het belang van oefenen en hoe het voorbereiden op een oefening je al weerbaar(der) maakt tegen een cyberaanval of -incident.

Beluister de podcast

De podcast is te beluisteren via verschillende media:

Tips van de experts in de podcast

 • De extreme opschrijven en daar een scenario voor maken.
 • Kennen de contacten elkaar? Begrijpen ze elkaars rol? Hebben ze elkaar ontmoet?
 • Oefen je adaptieve vermogen, zodat je iedere keer wat beter wordt.
 • Na een incident, houdt gelijk een evaluatie.

Herijk bestaande plannen met regelmaat.

E-mail is een van de meest gebruikte communicatiemiddelen. Het belang van veilige e-mail kan daarom niet onderschat worden. Dat geldt voor overheden en organisaties die veel e-mails versturen, maar ook voor het mkb. Er bestaan verschillende standaarden voor veilige e-mail, zoals SPF, DKIM en DMARC. Veel mkb’ers zijn zich echter niet bewust van het bestaan van deze standaarden en/of hoe die te implementeren.

Dit project brengt het belang van e-mailstandaarden onder de aandacht van het mkb, onder andere door het ontwikkelen van tools om spoofing en CEO-fraude tegen te gaan. Ook ontwikkelt het begrijpelijk communicatiemateriaal over het onderwerp veilige e-mail.

© Copyright 2023 Cybersecurity Alliantie
Uw keuze met betrekking tot cookies op deze site
We gebruiken enkel cookies voor anonieme statistieken en om uw cookie voorkeuren op te slaan. U kunt uw individuele cookie voorkeuren hier aanpassen.
 • Essentiële cookies
 • Statistieken
Accepteren
Accepteer alleen essentiële cookies
Individuele cookie voorkeuren
Privacy voorkeuren Hier vindt u een overzicht van alle gebruikte cookies. U kunt toestemming geven voor alle categorieën of meer informatie weergeven en bepaalde cookies selecteren.
Alles accepteren Voorkeuren opslaan & sluiten Terug
Essentiële cookies (1) Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.
Statistieken (1) Statistiekencookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.