Vulnerability Management voor vitale sectoren

De meeste organisaties passen een vorm van vulnerability management toe. Dat is een proactieve benadering voor het beheren van netwerkbeveiliging door de kans te verkleinen dat fouten in code of in het ontwerp die beveiliging in gevaar brengen. De kwaliteit van vulnerability management is echter niet overal hetzelfde. Daarom brengt een werkgroep met vertegenwoordigers van bedrijven uit de vitale sector vulnerability management naar een hoger plan. Door samenwerking en informatie-uitwisseling tussen sectoren bij het structureel scannen van vitale infrastructuren op kwetsbaarheden.

Het doel is om uiteindelijk een standaard voor vulnerability management in de vitale sector te ontwikkelen, waarbij er ook sprake is van cross-sectorale uitwisseling van best practices en informatie.