Tiber-NL

TIBER is een succesvol ethisch testraamwerk dat zijn nut heeft bewezen in de financiële-sector. Het project TIBER -NL onderzoekt hoe dit testraamwerk te vertalen is naar andere sectoren en hoe andere sectoren dit succesvol kunnen implementeren.

Het eindresultaat zal een advies te zijn over het opzetten van een TIBER-testprogramma voor andere vitale sectoren op basis van de ervaring van TIBER-NL in de financiële sector.