Moderne standaarden voor veilige e-mail

E-mail is een van de meest gebruikte communicatiemiddelen. Het belang van veilige e-mail kan daarom niet onderschat worden. Dat geldt voor overheden en organisaties die veel e-mails versturen, maar ook voor het mkb. Er bestaan verschillende standaarden voor veilige e-mail, zoals SPF, DKIM en DMARC. Veel mkb’ers zijn zich echter niet bewust van het bestaan van deze standaarden en/of hoe die te implementeren.

Dit project brengt het belang van e-mailstandaarden onder de aandacht van het mkb, onder andere door het ontwikkelen van tools om spoofing en CEO-fraude tegen te gaan. Ook ontwikkelt het begrijpelijk communicatiemateriaal over het onderwerp veilige e-mail.