De Nederlandse Cyber Security Agenda

Nederland beschikt over een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Tegelijkertijd nemen kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein toe.

Dit vraagt om extra inspanningen om de cybersecurityaanpak te versterken en zo de vitale belangen van Nederland beter te beschermen. In de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) worden de kaders gesteld voor de volgende noodzakelijke stap in cybersecurity.

De NCSA valt uiteen in zeven ambities die bijdragen aan de volgende doelstelling:

Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen.

  1.  Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde.
  2. Nederland draagt bij aan internationale vrede en veiligheid in het digitale domein.
  3. Nederland loopt voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software.
  4. Nederland beschikt over weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur.
  5. Nederland werpt door middel van cybersecurity succesvol barrières op tegen cybercrime.
  6. Nederland is toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling.
  7. Nederland beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity.

Deze zeven ambities zijn uitgewerkt in doelstellingen en maatregelen die in nauwe publiek-private samenwerking zullen worden uitgevoerd. Hiertoe wordt een Cybersecurity Alliantie gesloten, met overheidspartijen en bedrijven die zich committeren aan het gezamenlijk versterken van de cybersecurityaanpak in Nederland.