Veilige E-mail Coalitie

Bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid gaan gezamenlijk misbruik zoals phishing en het afluisteren van e-mail aanpakken. Daartoe hebben zij met steun van het ministerie van Economische Zaken de ‘Veilige E-mail Coalitie’ opgericht.

Activiteiten

Door het vaststellen van gezamenlijke standaarden kan zowel phishing als het afluisteren van e-mail worden tegengegaan. Daarnaast wordt het gebruik van e-mailbeveiliging verder versnelt door onderlinge kennisdeling en promotie.

Initiatiefnemer* en deelnemers

PostNL, KPN, Betaalvereniging Nederland, DDMA, Thuiswinkel.org, VNO-NCW, MKB-Nederland, Stichting Zeker-OnLine, Dutch Datacenter Association, Stichting DINL, XS4ALL, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijks-CIO), Fraudehelpdesk, Nederland ICT, Belastingdienst

Website

https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/nederland-zorgt-voor-veilig-e-mailverkeer

Draagt bij aan

Weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur

Domein

Bescherming

Sector

Sectoroverstijgend