Secure Software Alliance

Veilige Software vergt een afweging welke (cyber)risico’s een organisatie wil lopen en welke niet. De bereidheid zekere risico’s te accepteren is sterk aan verandering onderhevig en de aard van dreigingen en mogelijkheden deze te beheersen veranderen.

Het continue proces, dat bewuste besluitvorming bij gebruiker en ontwikkelaar van software vereist, is gedocumenteerd in het framework Secure Software en het framework Grip op SSD.

De Secure Software Alliance brengt ontwikkelaars en gebruikers van software samen om het raamwerk verder te ontwikkelen.

Activiteiten

Framework Secure Software, Update: Agile Secure Software Development (september 2018), Stiching Secure Software Alliance

Initiatiefnemer* en deelnemers

DHPA, VAlori, EBPI, Insitesecurity, Onegini, Connectis, DHPA, Motiv-ICT security, ECP, MinEZK, Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming

Website

https://www.securesoftwarealliance.org

Draagt bij aan

Digitaal veilige hard- en software

Domeinen

Detectie, bescherming

Sector

Sectoroverstijgend