Risicomodel en keurmerk Cybersecurity

Meer zicht op vakkundigheid en betrouwbaarheid van de cybersecurity dienstverlener die cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven kunnen helpen vergroten

Activiteiten

Risicomodel, keurmerk

Initiatiefnemer* en deelnemers

Verbond van Verzekeraars, CCV, Nederland ICT, VNO-NCW, MKB Nederland, Cyberveilig Nederland, Partnering Trust, Min EZK, Min JenV, Nationale Politie

Website

https://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/bedrijfsleven-en-overheid-werken-aan-risicomodel-en-keurmerk-cybersecurity/

Draagt bij aan

Digitaal veilige hard- en software

Domein

Bescherming

Sector

Sectoroverstijgend