Platform Internetstandaarden

Platform dat de adoptie van internetstandarden, zoals IPv6, DNSSEC, HTTPS, DMARC, STARTTLS en DANE stimuleert.

Activiteiten

Veilige e-mail coalitie, internet.nl

Initiatiefnemer* en deelnemers

DHPA, ECP*, Forum Standaardisatie, Internet Society, ISP Connect, Min EZK, NCSC, NLNet, RIPE NCC, SIDN, Surfnet

Website

https://ecp.nl/activiteiten/platform-internetstandaarden/

Draagt bij aan

Weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur

Domein

Bescherming

Sector

Sectoroverstijgend