ECTF Electronic Crimes Taskforce

Een team van zowel publiek als private partijen dat zich richt op het versterken van de informatiepositie tegen digitale criminaliteit. Hierbij wordt zowel de strategische, tactische als operationele informatiepositie versterkt

Initiatiefnemer* en deelnemers

Banken, OM, Politie

Draagt bij aan

Succesvolle barrières tegen cybercrime

Domein

Beschermen

Sector

Sectoroverstijgend