Cyberweerbaarheid Nederlandse Defensie- & Veiligheidsindustrie (DVI)

Het samenwerkingsverband richt zich op de verbetering van de cyberweerbaarheid van de DVI als geheel, te beginnen met die bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij producten en diensten waarbij met Departementaal Vertrouwelijk (DepV) of Staatsgeheim (STG) gerubriceerde informatie gewerkt wordt.

Initiatiefnemer* en deelnemers

NIDV

Website

https://www.digitaltrustcenter.nl/netwerken-cyberweerbaarheid/cyberweerbaarheidsnetwerken/cyberweerbaarheid-nederlandse-defensie---veiligheidsindustrie

Draagt bij aan

Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde

Domein

Bescherming

Sector

Nederlandse Defensie & Civiele Veiligheidsgerelateerde Industrie