Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport

Coöperatieve organisatie waarvan de leden gezamenlijk zorgen voor cyberweerbaarheid in de hightech maakindustrie in Brainport Eindhoven.

Website

https://www.brainport.nl/nieuws-ontwikkelingen/primeur-brainport-eindhoven-voor-ketenweerbaarheid-cybersecurity

Draagt bij aan

Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde

Domeinen

Identificatie, bescherming, detectie, reactie, herstel

Sector

Sectoroverstijgend, regio