Cyber Security Awareness Havengemeenschap Port of Amsterdam (NZKG)

Het doel van het programma is het vergroten van de weerbaarheid door het creëren van bewustwording met betrekking tot Cyber Security bij bedrijven in het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Hierbij is de onderlinge ketenafhankelijkheid van bedrijven en organisaties binnen het NZKG een belangrijk aandachtspunt. Het programma heeft als doel de cyber bewustwording te verhogen en gedragsverandering te realiseren.

Initiatiefnemer* en deelnemers

Havenbedrijf Amsterdam N.V., Koopman Car Terminal B.V., Tata Steel IJmuiden B.V., Capgemini Nederland B.V. Datacentrum Amsterdam, ICL Fertilizer Europe C.V., Cargill B.V.

Website

https://www.digitaltrustcenter.nl/netwerken-cyberweerbaarheid/cyberweerbaarheidsnetwerken/cyber-security-awareness-havengemeenschap-port-of-amsterdam

Draagt bij aan

Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde

Domein

Bescherming

Sector

Sectoroverstijgend, regio