Cyber Central

Cyber Central is een stichting met als doel ondernemend Nederland op een veilige manier gebruik te laten maken van de mogelijkheden die de vergaande digitalisering biedt. Dit doen we door het geven van hands-on workshops en advisering over security vraagstukken.

Activiteiten

Workshops, samenwerking, kennisdeling.

Initiatiefnemer* en deelnemers

KPN, Dearbytes, McAfee, Cisco, RDM

Website

https://www.cybercentral.nl/over-ons

Draagt bij aan

Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde

Domein

Bescherming

Sector

Sectoroverstijgend