Connect2Trust

Connect2Trust is een samenwerkingsverband tussen 15 cross-sectorale (inter)nationale in Nederland actieve bedrijven. Een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen private partijen die onderdeel zijn van Connect2Trust, samen met de met (cyber)security belaste overheidspartijen gevoelige en vertrouwelijke informatie over cyberdreigingen en best practices kunnen uitwisselen.

Activiteiten

  • Het delen van kennis en informatie binnen Connect2Trust;
  • Het nemen van een leidende rol binnen haar keten, regionaal en/of (cross)sectoraal op het gebied van cybersecurity;
  • Bijdragen aan en samenwerken met andere cybersecuritysamenwerkingsverbanden verbonden aan het DTC en het NCSC via presentaties en bijeenkomsten in de vorm van een partner-netwerkmodel;
  • Het ontsluiten, verzamelen, filteren van informatie naar specifieke informatiebehoefte binnen Connect2Trust-deelnemers.

Initiatiefnemers* en deelnemers

APG, Belastingdienst, Centric, Coolblue, Cybery*, GDI.Foundation, Heineken International, KLM, Lumileds , Nimble*, Canon Production Printing, ONVZ, PostNL*, PWC, Rijk Zwaan en Unit4.

Draagt bij aan

  • Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde
  • Nederland beschikt over weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur

Domein

Identificatie, bescherming, detectie, reactie, herstel

Sector

Cross-sectoraal