CIP (Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming)

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming is een publiek-private netwerkorganisatie die bestaat uit Participanten en Kennispartners. Participanten zijn overheidsbedrijven waarvan medewerkers meedoen aan een of meer van de werkverbanden binnen de samenwerking. Kennispartners zijn marktpartijen die met een convenant verbonden zijn en een hoeveelheid uren hebben toegezegd in de samenwerking.

Activiteiten

CIP organiseert en faciliteert kennisdeling in vele vormen, zoals themabijeenkomsten, workshops en games en biedt een reeks van producten aan die iedereen kan downloaden en vrij gebruiken onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-Gelijk Delen.

Initiatiefnemer* en deelnemers

https://www.cip-overheid.nl/participanten

Draagt bij aan

Publiek-private aanpak van cybersecurity

Domein

Bescherming

Sector

Sectoroverstijgend