Botnet overleg

Het botnetoverleg is samengevoegd met Abuse 2.0 (vervolg Nederland Schoon). Omdat het botnetoverleg een overzicht heeft opgeleverd met actiepunten en acties van hosters daarin als prio naar boven kwamen, dat resulteerde in Abuse 2.0.

Activiteiten

Hosters werken aan een gedragscode en een platform waar ze -via feed van cijfers Michel van Eeten- hun positie t.o.v. concurrenten kunnen zien (geanonimiseerd). Voortgang en ontwikkelingen IoT worden dan teruggekoppeld in botnetoverleg.

Initiatiefnemer* en deelnemers

OM, SIDN, AbuseHUB, Betaalvereniging, NCSC, ISP Connect, UvT, Ams-IX, DINL, Ministerie EZK, Ministerie J&V, Nederland ICT, ACM, Politie (NHTCU), Microsoft, TU Delft, NBIP

Website

https://ecp.nl/activiteiten/abusebestrijding-2-0/

Draagt bij aan

Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde

Domein

Detectie

Sector

Sectoroverstijgend