Alert Online

Alert Online is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen.

Activiteiten

Alert Online heeft als intentie hierin een beweging op gang te brengen en consumenten meer bewust te maken van hun online en digitale veiligheid en hun digitale weerbaarheid te versterken.

Initiatiefnemer* en deelnemers

KPN, NVZ, ECP, Google, NCTV, Schiphol, GGZ NL, + vele anderen

Website

https://www.alertonline.nl/

Draagt bij aan

Cybersecurity kennisontwikkeling

Domein

Bescherming

Sector

Sectoroverstijgend