Cybersecurity kennisontwikkeling

Kennis is in Nederland een groot goed. Onze maatschappij is afhankelijk van het ontwikkelen en toepassen van kennis. Dit geldt in het bijzonder voor een digitaal veilige maatschappij en daarom zijn ambities op het gebied van kennisontwikkeling onmisbaar in de NCSA.

Versterken van cybersecurityonderzoek

Er is urgentie geboden om hoogwaardige cybersecurity-kennisontwikkeling in Nederland in stand te houden en te verdiepen. Het versterken van voldoende en hoogwaardige ontwikkeling van zowel fundamenteel als toegepast cybersecurityonderzoek is hiervoor cruciaal. Cybersecurity-kennisontwikkeling is nodig om maatregelen te kunnen treffen tegen bestaande en nieuwe digitale dreigingen. Bovendien voorkomt een hoogwaardige eigen autonome kennispositie een te grote afhankelijkheid van cybersecurityexpertise en cybersecurityoplossingen uit andere landen. Cybersecurity-kennisontwikkeling geldt niet alleen voor bètawetenschappen, maar ook voor alfa en gamma. Het gaat om zowel gericht als interdisciplinair onderzoek, waarbij wordt gekeken naar oplossingen voor de korte en de lange termijn. Het is hierbij van het grootste belang dat wordt gekeken naar de gehele kennisketen.

Bekijk alle lopende cybersecurityinitiatieven die bijdragen aan deze ambitie.