Start een Cybersecurity Alliantie-project

De Cybersecurity Alliantie jaagt projecten aan die doorbraken kunnen realiseren om Nederland digitaal weerbaarder te maken. Deze projecten vinden plaats in publiek-privaat verband, dragen bij aan de ambities uit de Nederlandse Cybersecurity Agenda en hebben na afloop de potentie om door andere partijen overgenomen te worden.

De CS Alliantie kan op meerdere manieren projecten ondersteunen: door een netwerk van partijen te bieden, door het creëren van meer bekendheid rondom het project , door projectresultaten sneller te verspreiden en te laten adopteren en door het mogelijk bieden van ondersteuning.

Neem voor het starten van een project contact op met csa@ecp.nl. Neem hierbij in ieder geval de volgende gegevens op:

  • Wat de doelstelling is van het project;
  • Of er al sprake is van een publiek-private samenwerkingsverband in dit project;
  • Wat het beoogde eindproduct van het project is.