Alliantie-projecten

Een digitaal veilige organisatie bereik je niet alleen. Om de continuïteit van je ICT-systemen te versterken is het noodzakelijk om samen te werken, partners te vinden die kampen met dezelfde problemen of juist jou kunnen helpen de digitale continuïteit te verbeteren.

Een aantal partijen gingen je al voor. Heb jij ook een goed idee hoe we komen tot een veilige digitale keten en daarmee uiteindelijk een digitaal veilig Nederland? En ben je bereid om hieraan bij te dragen, misschien al samen met collegaorganisaties? Meld je dan bij de Cybersecurity Alliantie (CS Alliantie).