Cybersecuritybeeld Nederland 2019 gepubliceerd

Ontwrichting van de maatschappij ligt op de loer. Onder die titel bracht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vorige week het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 uit.

Vanaf de kustlijn is op de horizon de industrie van de Maasvlakte te zien met zowel windmolens als een kolencentrale.
©Nationale Beeldbank

In het nieuwste rapport beschrijft de NCTV dat de grootste dreiging komt van spionage, verstoring en sabotage vanuit statelijke actoren. Daarnaast laat het rapport zien dat vrijwel alle vitale processen en diensten volledig afhankelijk zijn van ict en dat er nauwelijks terugvalopties of analoge alternatieven zijn. Deze factoren gecombineerd met het achterblijven van de weerbaarheid, maken Nederland kwetsbaar voor digitale aanvallen.

Dreigingen, belangen en weerbaarheid

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) geeft inzicht in de belangrijkste dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid.

Lees meer over het Cybersecuritybeeld Nederland.