Nieuw project van start: Cybersecurity Woordenboek

Cybersecurity Woordenboek is het nieuwe project dat onder de Cybersecurity Alliantie van start gaat. Cyberveilig Nederland droeg dit project aan en gaat dit in samenwerking met vele andere organisaties uitvoeren.

©Nationale Beeldbank

De Cybersecurity Alliantie zat niet stil de afgelopen periode. Tijdens de werksessie in maart zijn er weer een aantal projectvoorstellen gepitcht. Een van die voorstellen ging over het Woordenboek-project. Dat is nu door de kernadviseurs gekozen als nieuw project en wordt in samenwerking met andere organisaties uitgevoerd door Cyberveilig Nederland.

Veel jargongebruik binnen cybersecuritysector

Cybersecurity is voor veel organisaties een uitdagend onderwerp om te behappen. De grote mate van jargongebruik binnen de cybersecuritysector versterkt dit. Organisaties hebben hierdoor onvoldoende zicht op wat ze nodig hebben van de cybersecuritysector. Die vragen zich bijvoorbeeld af: Wat is het verschil tussen een pentest en een vulnerability scan? Wanneer is het ene nodig en wanneer het andere? Wat betekent SOC en waarin verschilt het met SIEM? Wat is malware precies? En wat betekent hardening?

Vergroot inzicht op cybersecurityoplossingen

Het Cybersecurity Woordenboek-project heeft het doel dit inzicht te verschaffen. Het op papier zetten van cybersecuritytermen in een woordenboek vergroot het inzicht binnen organisaties op de verschillende cybersecurityoplossingen. Dienstverlening (en offertes) zijn beter te vergelijken, omdat dezelfde ‘taal’ wordt gesproken met het uitgebrachte woordenboek. Omdat die vergelijking onderling hierdoor wordt vergemakkelijkt, zullen cybersecuritydienstverleners transparanter werken.

Helder en transparant

Wanneer in Nederland de terminologie rondom cybersecurity voor iedereen helder, transparant en algemeen aanvaard is, en het jargon geminimaliseerd (of anders goed begrepen), is de doorbraak van het Woordenboek-project gerealiseerd. En komt vraag en aanbod van cybersecuritydienstverlening goed samen.