De Cybersecurity Alliantie in actie: TIBER-NL

Van 18 tot en met 21 maart organiseerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met onder andere de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Smart Industry de Conferentie Nederland Digitaal. De Cybersecurity Alliantie (CS Alliantie) was tijdens deze conferentie goed vertegenwoordigd.

De Cybersecurity Alliantie tijdens de conferentie Nederland Digitaal
©Cybersecurity Alliantie

Een van de middagsessies van de conferentie stond speciaal in het teken van de CS Alliantie. Hierin werd al snel duidelijk dat publiek-private samenwerking noodzakelijk is om de cyberweerbaarheid in Nederland te verhogen. De CS Alliantie is de volgende stap hierin.

De sessie met als thema ‘Een weerbare digitale samenleving’ begon met een introductie van de CS Alliantie: waar staat die voor, wat doet de CS Alliantie en welke voorbeelden horen daarbij? De focus lag op het al lopende CS Alliantie-project over de verspreiding van het TIBER-NL testframework. TIBER-NL is een testframework waarbij partijen cybersecuritydienstverleners inhuren die gecontroleerde testaanvallen leveren voor hun levende, kritische kernsystemen. Deze aanvallen gaan vanwege de verder ontwikkelde intelligence verder dan pentesten en standaard ‘red teaming’.

Voor meer informatie over het TIBER-NL project, zie de tekst onder Alliantie-projecten.