Aan de slag

Heb jij een goed idee hoe we komen tot een veilige digitale keten en daarmee uiteindelijk een digitaal veilig Nederland? En ben je bereid om hieraan bij te dragen, misschien al samen met collegaorganisaties? Ga dan aan de slag!