×

Cybersecurity Woordenboek

Het Cybersecurity Woordenboek-project zet cybersecuritytermen op papier. Hierdoor wordt de terminologie rondom cybersecurity voor iedereen in Nederland helder en transparant. Vakjargon binnen de cybersecuritysector zorgt  voor onvoldoende zicht bij organisaties op wat ze nodig hebben van de cybersecuritysector. Het op papier zetten van cybersecuritytermen in een woordenboek vergroot dit inzicht. Het gevolg: dienstverlening (en offertes) is beter te vergelijken en cybersecuritydienstverleners zullen transparanter werken.

Nieuwe versie Cybersecurity Woordenboek

De derde druk van het Cybersecurity Woordenboek is door Liesbeth Holterman van Cyberveilig Nederland overhandigd aan Daniel Palomo van Es, Hoofd Nederland Digitaal Veilig & Cybersecurity bij het NCTV. “Het woordenboek maakt lastige terminologie begrijpelijk en slaat een brug tussen termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Cybersecurityontwikkelingen gaan razendsnel, nieuwe dreigingen zijn aan de orde van de dag en dat heeft ook zijn weerslag op de terminologie”, aldus Liesbeth Holterman.

In het voorwoord benadrukt demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus ook het belang van het woordenboek als instrument om elkaar beter te kunnen begrijpen. Nieuwe termen als zero-day, catfishing en quadrupel extortion worden aangehaald als nieuwe woorden in het woordenboek dat nu 650 cybersecuritytermen telt.
Klink op het woordenboek om de 3e versie te lezen.

Verschijning van het eerste Cybersecurity Woordenboek in 2019

De minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, heeft tijdens de One Conference uit handen van directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm, het eerste exemplaar van het ‘Cybersecurity Woordenboek – van cybersecurity naar Nederlands’ in ontvangst genomen.

60 organisaties bundelen 600 woorden

Het woordenboek, met ruim 600 woorden, slaat een brug tussen termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Op deze manier draagt het bij aan een digitaal veilig Nederland. Het woordenboek is gratis te downloaden op de website van de Cybersecurity Alliantie.

Download ‘Cybersecurity Woordenboek 2e druk’

01 okt 2019

De minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg, hebben tijdens de One Conference uit handen van de directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm, het eerste exemplaar van het “Cybersecurity Woordenboek – van cybersecurity naar Nederlands” in ontvangst genomen.

60 organisaties bundelen 600 woorden

Het woordenboek, met ruim 600 woorden, slaat een brug tussen termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Op deze manier draagt het bij aan een digitaal veilig Nederland. Het woordenboek is gratis te downloaden op www.cybersecurityalliantie.nl/woordenboek.

Over Cybersecurity Alliantie

Het woordenboek is opgesteld door de stichting Cyberveilig Nederland met hulp van de Cybersecurity Alliantie. Het is een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking binnen het cyberdomein. De Cybersecurity Alliantie is het platform van de publiek-private samenwerking voor een digitaal weerbaar Nederland. De partijen die actief betrokken zijn bij de CS Alliantie voeren concrete, kortlopende projecten uit die bijdragen aan het streven naar een digitaal weerbaar Nederland.

Documenten

https://www.cybersecurityalliantie.nl/documenten/publicaties/2019/09/30/cybersecurity-woordenboek

09 sep 2019

‘Pentest’, ‘code injection’ of ‘NOC’: termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Het Cybersecurity Woordenboek slaat een brug hiertussen, met een verklarende woordenlijst van ruim 500 veelgebruikte specialistische termen. Directeur van Cyberveilig Nederland Petra Oldengarm, één van de trekkers van het project, legt uit.

Een brug tussen specialisten en afnemers

‘Goede cybersecurity is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering voor de meerderheid van bedrijven. Cybersecurity is echter ook een zeer specialistische tak van sport, met veel vakinhoudelijke termen die niet voor iedereen te begrijpen zijn. Sommige bedrijven hebben cybersecurityspecialisten in dienst die thuis zijn in het jargon en die daar makkelijk hun weg in kunnen vinden. De meerderheid van de bedrijven heeft deze specialisten echter niet in dienst. Ook deze bedrijven zullen hun cybersecurityhygiëne op orde moeten krijgen, maar voor hen kan het vakjargon een drempel opwerpen om diensten af te nemen of een juiste keuze te maken.’

‘Het Cybersecurity Woordenboek wordt ontwikkeld om deze drempels weg te nemen. Afnemers van cybersecuritydiensten kunnen met het woordenboek in de hand bijvoorbeeld beter in gesprek gaan met aanbieders van cybersecurity diensten of een rapportage met technische termen beter duiden. We ontwikkelen het Cybersecurity Woordenboek als een fysiek boekje dat je kan gebruiken, maar ook als PDF en e-book. Op de langere termijn willen we de inhoud ook online beschikbaar stellen.’

Samenwerking vergt afstemming

‘Het Cybersecurity Woordenboek wordt ontwikkeld op basis van input van ongeveer 60 organisaties die met elkaar samenwerken. Dat zijn organisaties uit allerlei verschillende hoeken, van overheidsinstellingen zoals het NCSC of Rijkswaterstaat tot deelnemers uit de wetenschap, dienstverleners uit de markt en afnemers van cybersecuritydiensten, zoals Philips en Rabobank. De kracht van de Cybersecurity Alliantie is dat zij erin helpt om al deze partijen bij elkaar te brengen.’

‘Samenwerken met zoveel partijen vergt een zeer goede organisatie. Kiezen welke woorden er precies in het Cybersecurity Woordenboek moeten worden opgenomen kost veel tijd met 60 deelnemende partijen. We hebben een Governance Board die de criteria voor opname in het woordenboek vaststelt, en de deelnemende organisaties hebben vervolgens input geleverd. Een klein groepje van experts heeft de gehele lijst nog eens uitvoerig doorgenomen. Zo hebben we het proces van input, overleg en output zo goed mogelijk gestroomlijnd.’

De hulp van de Cybersecurity Alliantie

‘Projecten die onder de vlag van de Cybersecurity Alliantie vallen hebben een looptijd van zes tot negen maanden. Dat is zo voorbij. Het helpt daarom om – voordat een pitchtraject loopt – heel duidelijk te definiëren wat het tastbare eindresultaat is: niet een woordenboek met alle termen die ooit gebruikt worden, maar juist die woorden die veel voorkomen in de communicatie tussen een afnemer van diensten en een dienstverlener. Met een tastbaar eindresultaat krijg je een helder einddoel voor ogen, waarna je heel precies kan definiëren welke stappen je moet ondernemen om bij dat einddoel te komen.’

‘De Cybersecurity Alliantie biedt een zeer groot netwerk, hetgeen je helpt bij het opzetten van je project. Wij hebben zelf een groot netwerk, maar dankzij de Cybersecurity Alliantie hebben we een bredere groep met organisaties kunnen betrekken. Ook biedt de Cybersecurity Alliantie een begeleider waar je regelmatig contact mee hebt. Zo houd je elkaar scherp en dat levert uiteindelijk een beter eindproduct op.’

Meer informatie

Het Cybersecurity Woordenboek verschijnt in oktober 2019. Neem voor meer informatie over dit project contact op met Mieke van Ulden via csa@ecp.nl of kijk vanaf oktober 2019 op www.cyberveilignederland.nl.

04 jul 2019

Het Cybersecurity Alliantie-project ‘Cybersecurity Woordenboek’ is onderwerp van gesprek tijdens Hack Talk op dinsdag 9 juli. Petra Oldengarm, directeur van Cyberveilig Nederland, is dan te gast.

Cyberveilig Nederland is de hoofdtrekker van het project Cybersecurity Woordenboek. Oldengarm vertelt over het Cybersecurity Alliantie-project en legt de eerste resultaten voor aan het publiek.

©Nationale Beeldbank

Hack Talk is een podium waarop kennis wordt gedeeld over cybersecurity en informatietechnologie.

24 apr 2019

Cybersecurity Woordenboek is het nieuwe project dat onder de Cybersecurity Alliantie van start gaat. Cyberveilig Nederland droeg dit project aan en gaat dit in samenwerking met vele andere organisaties uitvoeren.

De Cybersecurity Alliantie zat niet stil de afgelopen periode. Tijdens de werksessie in maart zijn er weer een aantal projectvoorstellen gepitcht. Een van die voorstellen ging over het Woordenboek-project. Dat is nu door de kernadviseurs gekozen als nieuw project en wordt in samenwerking met andere organisaties uitgevoerd door Cyberveilig Nederland.

Veel jargongebruik binnen cybersecuritysector

Cybersecurity is voor veel organisaties een uitdagend onderwerp om te behappen. De grote mate van jargongebruik binnen de cybersecuritysector versterkt dit. Organisaties hebben hierdoor onvoldoende zicht op wat ze nodig hebben van de cybersecuritysector. Die vragen zich bijvoorbeeld af: Wat is het verschil tussen een pentest en een vulnerability scan? Wanneer is het ene nodig en wanneer het andere? Wat betekent SOC en waarin verschilt het met SIEM? Wat is malware precies? En wat betekent hardening?

Vergroot inzicht op cybersecurityoplossingen

Het Cybersecurity Woordenboek-project heeft het doel dit inzicht te verschaffen. Het op papier zetten van cybersecuritytermen in een woordenboek vergroot het inzicht binnen organisaties op de verschillende cybersecurityoplossingen. Dienstverlening (en offertes) zijn beter te vergelijken, omdat dezelfde ‘taal’ wordt gesproken met het uitgebrachte woordenboek. Omdat die vergelijking onderling hierdoor wordt vergemakkelijkt, zullen cybersecuritydienstverleners transparanter werken.

Helder en transparant

Wanneer in Nederland de terminologie rondom cybersecurity voor iedereen helder, transparant en algemeen aanvaard is, en het jargon geminimaliseerd (of anders goed begrepen), is de doorbraak van het Woordenboek-project gerealiseerd. En komt vraag en aanbod van cybersecuritydienstverlening goed samen.

Wat is het Cybersecuritywoord van het Jaar?

“Quadrupel extortion”, “Cyclotron”, of “Cyberespionage” – maar een paar van de cybertermen die nu veel aan bod komen in het cyberdomein. Maar welk woord hield Nederland het meeste bezig in 2022?

Tijdens de Cybersecuritymaand in oktober zijn wij op zoek naar hét cybersecuritywoord van 2022. – Dat waar jij en je collega’s maar niet over uitgesproken raakten of wat jou ’s nachts nog bezighield.

Hét woord dat iedereen moet herkennen als ze terugkijken op het cyberdomein van het afgelopen jaar.

Inspiratie nodig?

De Cybersecurity Alliantie heeft in samenwerking met de Cyberveilig Nederland het cybersecurity woordenboek ontwikkeld. Met dit woordenboek wordt de terminologie rondom cybersecurity voor iedereen in Nederland helder en transparant. De derde druk van het woordenboek is digitaal te raadplegen – neem hier een kijkje.

Zie je jouw ingezonden woord niet in het woordenboek staan? Stuur het in naar csa@ecp.nl. Dan zie je hem misschien terug in de volgende uitgave. 

De Jury

Leuk, je hebt je woord ingezonden. Maar wie gaat er nou beslissen of jouw woord op 16 november bij de onthulling uitgeroepen wordt tot hét cybersecuritywoord van 2022? De jury natuurlijk! Bestaande uit de kernadviseurs van de Cybersecurity Alliantie, met onder andere: Raymond Bierens (Connect2Trust), Liesbeth Holterman (Cyberveilig Nederland), Danny Jaspers (NCSC-NL), Nicole Mallens (VNO NVW MKB), Jelle Niemantsverdriet (Microsoft), Ivo van Nimwegen (Siemens), Kelvin Rorive (Rabobank), Ronald Verbeek (CIO Platform) – met als voorzitter Barbara Kathmann (Tweede Kamer-lid).

Deelnemer worden?

Wil je ook een bijdrage leveren?
Neem contact met ons op!

Deelnemer worden

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Schrijf je in

Vraag, idee, reactie of suggestie?

Werkt je aan digitalisering van de overheid en heb je een vraag of idee? Vind meer info op de contactpagina.

15 dec 2021

Tijdens het Cybersecurity Alliantie (CSA) jaarevenement, op woensdag 15 december, heeft de CSA de door haar ontwikkelde tools en producten gepresenteerd en overhandigd aan de NCTV en het DTC. Het afgelopen jaar is door adviseurs, experts en de leden van de CSA aan de hand van concrete thema’s hard gewerkt in het streven naar het digitaal weerbaarder en digitaal veiliger maken van Nederland.

“Met het opleveren van de in werkgroepen ontwikkelde producten hopen we heldere en inhoudelijke handvatten te bieden aan alle ondernemers van Nederland om aan de slag te gaan met hun digitale veiligheid”, aldus programmacoördinator van de alliantie Marjolijn Bonthuis. De leden van de CSA zijn trots op het geleverde resultaat: een praatplaat voor het goede gesprek met je IT-leverancier, een online tool voor het opzetten van een cybersecurityoefening, een Cyberkompas voor toekomstige dreigingen en de geüpdatete versie van het in 2018 gelanceerde Cybersecurity Woordenboek. Met deze tools en producten bereikt de CSA zowel de startende ondernemer alsook de ondernemer die al meer volwassen is op gebied van cybersecurity.

Cybersecuritywoordenboek

De derde druk van het Cybersecurity Woordenboek is door Liesbeth Holterman van Cyberveilig Nederland overhandigd aan Daniel Palomo van Es, Hoofd Nederland Digitaal Veilig & Cybersecurity bij het NCTV. “Het woordenboek maakt lastige terminologie begrijpelijk en slaat een brug tussen termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Cybersecurityontwikkelingen gaan razendsnel, nieuwe dreigingen zijn aan de orde van de dag en dat heeft ook zijn weerslag op de terminologie”, aldus Liesbeth Holterman.

In het voorwoord benadrukt demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus ook het belang van het woordenboek als instrument om elkaar beter te kunnen begrijpen. Nieuwe termen als zero-day, catfishing en quadrupel extortion worden aangehaald als nieuwe woorden in het woordenboek dat nu 650 cybersecuritytermen telt.

Praatplaat ‘Bespreek digitale veiligheid met jouw IT-dienstverlener’

Binnen het thema ketenweerbaarheid is in een werkgroep aan de slag gegaan met een praatplaat om de onbewust onbekwame ondernemer op weg te helpen het gesprek aan te gaan met de IT-leverancier. De plaat ‘Bespreek digitale veiligheid met jouw IT-dienstverlener’ is overhandigd aan Michel Verhagen, programmamanager, Digital Trust Center.

“Binnen een bedrijf ben je afhankelijk van digitale systemen waarin jouw IT-dienstverlener een belangrijke rol speelt. Vanwege de afhankelijkheid van deze digitale systemen is het ook belangrijk om stil te staan bij de cyberveiligheid. Een IT-dienstverlener is dan ook voor dit onderwerp een belangrijke partner, maar het kan lastig zijn om dit gesprek te starten. Om dit wat makkelijker te maken hebben we een praatplaat ontwikkeld waarmee we bedrijven willen helpen zo’n gesprek met de IT-dienstverlener op een goede manier te voeren om zo samen de cyberweerbaarheid te vergroten.” De praatplaat geeft inzicht in de onderwerpen die kunnen helpen als leidraad voor de ondernemer om het goede gesprek te voeren en daarmee de eerste stappen te zetten in het verbeteren van zijn of haar digitale veiligheid.

Handreiking Cyberoefenen

De tool Handreiking Cyberoefenen biedt handvatten aan organisaties om oefeningen te organiseren en te evalueren. Door een cybercrisis te oefenen en te ervaren binnen je organisatie of zelfs in de keten, ben je beter voorbereid op eventuele cyberincidenten.

Kelvin Rorive, Rabobank en drijvende kracht achter deze oefentool: “Het oefenen met realistische cybersecurity scenario’s helpt de organisatie voorbereid te zijn.  Maar hoe zet je zo’n oefen scenario op? Daarvoor hebben we de handreiking oefenen opgesteld met de hoop dat we de drempel hebben verlaagd om cyberoefeningen te gaan uitvoeren. En vergeet vooral niet dat het oefenen ook erg veel plezier geeft.” De tool is vooral geschikt voor de ondernemer die de basisbeginselen van digitale veiligheid al wat meer op orde heeft. Maar noodzakelijk is dat niet. De tool helpt ook om je leerdoel te bepalen: bijscholen, trainen, de basis oefenen. Je kunt direct aan de slag met de vijf door de CSA ontwikkelde oefenvormen: paper table top, table top, crisissimulatie, purple teaming, red/blue teaming.

Cyberkompas voor ondernemend Nederland

Het is cruciaal om zicht te hebben op de uitdagingen en ontwikkelingen waar je als organisatie de komende jaren mee te maken krijgt om digitaal weerbaar te zijn. Voorzitter van de werkgroep Cyberkompas Evert van Zanten (PvIB) is blij met het resultaat en het beoogde effect van het kompas. “De digitale transitie in Nederland gaat razendsnel, het is daarom van groot belang dat ondernemend Nederland zicht krijgt op deze ontwikkelingen en zich kan voorbereiden. Dit kompas kan onderdeel van die voorbereiding zijn” aldus Van Zanten.

Het Cyberkompas schetst de verwachtingen voor de ontwikkelingen en geeft een inschatting van de mogelijke impact van deze ontwikkelingen voor de ondernemer. Ook helpt het kompas om zwaartepunten te bepalen en na te denken over de maatregelen die de organisatie heeft genomen of zou moeten nemen om in de toekomst weerbaar te blijven..

© Copyright 2022 Cybersecurity Alliantie
Uw keuze met betrekking tot cookies op deze site
We gebruiken enkel cookies voor anonieme statistieken en om uw cookie voorkeuren op te slaan. U kunt uw individuele cookie voorkeuren hier aanpassen.
  • Essentiële cookies
  • Statistieken
Accepteren
Accepteer alleen essentiële cookies
Individuele cookie voorkeuren
Privacy voorkeuren Hier vindt u een overzicht van alle gebruikte cookies. U kunt toestemming geven voor alle categorieën of meer informatie weergeven en bepaalde cookies selecteren.
Alles accepteren Voorkeuren opslaan & sluiten Terug
Essentiële cookies (1) Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.
Statistieken (1) Statistiekencookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.