×

Cybersecurity Woordenboek

Het Cybersecurity Woordenboek-project zet cybersecuritytermen op papier. Hierdoor wordt de terminologie rondom cybersecurity voor iedereen in Nederland helder en transparant. Vakjargon binnen de cybersecuritysector zorgt  voor onvoldoende zicht bij organisaties op wat ze nodig hebben van de cybersecuritysector. Het op papier zetten van cybersecuritytermen in een woordenboek vergroot dit inzicht. Het gevolg: dienstverlening (en offertes) is beter te vergelijken en cybersecuritydienstverleners zullen transparanter werken.

Nieuwe versie Cybersecurity Woordenboek

De derde druk van het Cybersecurity Woordenboek is door Liesbeth Holterman van Cyberveilig Nederland overhandigd aan Daniel Palomo van Es, Hoofd Nederland Digitaal Veilig & Cybersecurity bij het NCTV. “Het woordenboek maakt lastige terminologie begrijpelijk en slaat een brug tussen termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Cybersecurityontwikkelingen gaan razendsnel, nieuwe dreigingen zijn aan de orde van de dag en dat heeft ook zijn weerslag op de terminologie”, aldus Liesbeth Holterman.

In het voorwoord benadrukt demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus ook het belang van het woordenboek als instrument om elkaar beter te kunnen begrijpen. Nieuwe termen als zero-day, catfishing en quadrupel extortion worden aangehaald als nieuwe woorden in het woordenboek dat nu 650 cybersecuritytermen telt.
Klink op het woordenboek om de 3e versie te lezen.

Verschijning van het eerste Cybersecurity Woordenboek in 2019

De minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, heeft tijdens de One Conference uit handen van directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm, het eerste exemplaar van het ‘Cybersecurity Woordenboek – van cybersecurity naar Nederlands’ in ontvangst genomen.

60 organisaties bundelen 600 woorden

Het woordenboek, met ruim 600 woorden, slaat een brug tussen termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Op deze manier draagt het bij aan een digitaal veilig Nederland. Het woordenboek is gratis te downloaden op de website van de Cybersecurity Alliantie.

Download ‘Cybersecurity Woordenboek 2e druk’

01 okt 2019

De minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg, hebben tijdens de One Conference uit handen van de directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm, het eerste exemplaar van het “Cybersecurity Woordenboek – van cybersecurity naar Nederlands” in ontvangst genomen.

60 organisaties bundelen 600 woorden

Het woordenboek, met ruim 600 woorden, slaat een brug tussen termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Op deze manier draagt het bij aan een digitaal veilig Nederland. Het woordenboek is gratis te downloaden op www.cybersecurityalliantie.nl/woordenboek.

Over Cybersecurity Alliantie

Het woordenboek is opgesteld door de stichting Cyberveilig Nederland met hulp van de Cybersecurity Alliantie. Het is een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking binnen het cyberdomein. De Cybersecurity Alliantie is het platform van de publiek-private samenwerking voor een digitaal weerbaar Nederland. De partijen die actief betrokken zijn bij de CS Alliantie voeren concrete, kortlopende projecten uit die bijdragen aan het streven naar een digitaal weerbaar Nederland.

Documenten

https://www.cybersecurityalliantie.nl/documenten/publicaties/2019/09/30/cybersecurity-woordenboek

09 sep 2019

‘Pentest’, ‘code injection’ of ‘NOC’: termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Het Cybersecurity Woordenboek slaat een brug hiertussen, met een verklarende woordenlijst van ruim 500 veelgebruikte specialistische termen. Directeur van Cyberveilig Nederland Petra Oldengarm, één van de trekkers van het project, legt uit.

Een brug tussen specialisten en afnemers

‘Goede cybersecurity is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering voor de meerderheid van bedrijven. Cybersecurity is echter ook een zeer specialistische tak van sport, met veel vakinhoudelijke termen die niet voor iedereen te begrijpen zijn. Sommige bedrijven hebben cybersecurityspecialisten in dienst die thuis zijn in het jargon en die daar makkelijk hun weg in kunnen vinden. De meerderheid van de bedrijven heeft deze specialisten echter niet in dienst. Ook deze bedrijven zullen hun cybersecurityhygiëne op orde moeten krijgen, maar voor hen kan het vakjargon een drempel opwerpen om diensten af te nemen of een juiste keuze te maken.’

‘Het Cybersecurity Woordenboek wordt ontwikkeld om deze drempels weg te nemen. Afnemers van cybersecuritydiensten kunnen met het woordenboek in de hand bijvoorbeeld beter in gesprek gaan met aanbieders van cybersecurity diensten of een rapportage met technische termen beter duiden. We ontwikkelen het Cybersecurity Woordenboek als een fysiek boekje dat je kan gebruiken, maar ook als PDF en e-book. Op de langere termijn willen we de inhoud ook online beschikbaar stellen.’

Samenwerking vergt afstemming

‘Het Cybersecurity Woordenboek wordt ontwikkeld op basis van input van ongeveer 60 organisaties die met elkaar samenwerken. Dat zijn organisaties uit allerlei verschillende hoeken, van overheidsinstellingen zoals het NCSC of Rijkswaterstaat tot deelnemers uit de wetenschap, dienstverleners uit de markt en afnemers van cybersecuritydiensten, zoals Philips en Rabobank. De kracht van de Cybersecurity Alliantie is dat zij erin helpt om al deze partijen bij elkaar te brengen.’

‘Samenwerken met zoveel partijen vergt een zeer goede organisatie. Kiezen welke woorden er precies in het Cybersecurity Woordenboek moeten worden opgenomen kost veel tijd met 60 deelnemende partijen. We hebben een Governance Board die de criteria voor opname in het woordenboek vaststelt, en de deelnemende organisaties hebben vervolgens input geleverd. Een klein groepje van experts heeft de gehele lijst nog eens uitvoerig doorgenomen. Zo hebben we het proces van input, overleg en output zo goed mogelijk gestroomlijnd.’

De hulp van de Cybersecurity Alliantie

‘Projecten die onder de vlag van de Cybersecurity Alliantie vallen hebben een looptijd van zes tot negen maanden. Dat is zo voorbij. Het helpt daarom om – voordat een pitchtraject loopt – heel duidelijk te definiëren wat het tastbare eindresultaat is: niet een woordenboek met alle termen die ooit gebruikt worden, maar juist die woorden die veel voorkomen in de communicatie tussen een afnemer van diensten en een dienstverlener. Met een tastbaar eindresultaat krijg je een helder einddoel voor ogen, waarna je heel precies kan definiëren welke stappen je moet ondernemen om bij dat einddoel te komen.’

‘De Cybersecurity Alliantie biedt een zeer groot netwerk, hetgeen je helpt bij het opzetten van je project. Wij hebben zelf een groot netwerk, maar dankzij de Cybersecurity Alliantie hebben we een bredere groep met organisaties kunnen betrekken. Ook biedt de Cybersecurity Alliantie een begeleider waar je regelmatig contact mee hebt. Zo houd je elkaar scherp en dat levert uiteindelijk een beter eindproduct op.’

Meer informatie

Het Cybersecurity Woordenboek verschijnt in oktober 2019. Neem voor meer informatie over dit project contact op met Mieke van Ulden via csa@ecp.nl of kijk vanaf oktober 2019 op www.cyberveilignederland.nl.

04 jul 2019

Het Cybersecurity Alliantie-project ‘Cybersecurity Woordenboek’ is onderwerp van gesprek tijdens Hack Talk op dinsdag 9 juli. Petra Oldengarm, directeur van Cyberveilig Nederland, is dan te gast.

Cyberveilig Nederland is de hoofdtrekker van het project Cybersecurity Woordenboek. Oldengarm vertelt over het Cybersecurity Alliantie-project en legt de eerste resultaten voor aan het publiek.

©Nationale Beeldbank

Hack Talk is een podium waarop kennis wordt gedeeld over cybersecurity en informatietechnologie.

24 apr 2019

Cybersecurity Woordenboek is het nieuwe project dat onder de Cybersecurity Alliantie van start gaat. Cyberveilig Nederland droeg dit project aan en gaat dit in samenwerking met vele andere organisaties uitvoeren.

De Cybersecurity Alliantie zat niet stil de afgelopen periode. Tijdens de werksessie in maart zijn er weer een aantal projectvoorstellen gepitcht. Een van die voorstellen ging over het Woordenboek-project. Dat is nu door de kernadviseurs gekozen als nieuw project en wordt in samenwerking met andere organisaties uitgevoerd door Cyberveilig Nederland.

Veel jargongebruik binnen cybersecuritysector

Cybersecurity is voor veel organisaties een uitdagend onderwerp om te behappen. De grote mate van jargongebruik binnen de cybersecuritysector versterkt dit. Organisaties hebben hierdoor onvoldoende zicht op wat ze nodig hebben van de cybersecuritysector. Die vragen zich bijvoorbeeld af: Wat is het verschil tussen een pentest en een vulnerability scan? Wanneer is het ene nodig en wanneer het andere? Wat betekent SOC en waarin verschilt het met SIEM? Wat is malware precies? En wat betekent hardening?

Vergroot inzicht op cybersecurityoplossingen

Het Cybersecurity Woordenboek-project heeft het doel dit inzicht te verschaffen. Het op papier zetten van cybersecuritytermen in een woordenboek vergroot het inzicht binnen organisaties op de verschillende cybersecurityoplossingen. Dienstverlening (en offertes) zijn beter te vergelijken, omdat dezelfde ‘taal’ wordt gesproken met het uitgebrachte woordenboek. Omdat die vergelijking onderling hierdoor wordt vergemakkelijkt, zullen cybersecuritydienstverleners transparanter werken.

Helder en transparant

Wanneer in Nederland de terminologie rondom cybersecurity voor iedereen helder, transparant en algemeen aanvaard is, en het jargon geminimaliseerd (of anders goed begrepen), is de doorbraak van het Woordenboek-project gerealiseerd. En komt vraag en aanbod van cybersecuritydienstverlening goed samen.

16 nov 2022

Cyberschaamte is het Cybersecuritywoord van het jaar 2022

Stel, je hebt tijdens je werk per ongeluk op een phishinglink gedrukt. Of je bedrijf is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Wat doe je? Zoek je meteen de verantwoordelijke collega’s op of stop je je hoofd het liefst onder een kussen en negeer je de mogelijke consequenties? Het lijkt logisch dat je een incident meteen meldt en hulp zoekt, maar dat blijkt in de praktijk vaak niet het geval. Vaak generen mensen zich voor hun fout en dan maakt het niet uit of ze nu werken in de boardroom of in de kantine, of het nu politici zijn of ambtenaren. 

Dat is cyberschaamte.

Iedereen kan slachtoffer worden van een cybersecurity incident. Daarover hoef je je dus niet te schamen! Niet omdat je niet oplette, bang bent voor imagoschade of gewoonweg de kennis niet had. Een twaalfkoppige jury onder voorzitterschap van Tweede Kamerlid Barbara Kathmann koos uit 125 inzendingen ‘CYBERSCHAAMTE’ als hét cybersecuritywoord van het jaar. Een verkiezing die dit jaar voor het eerst door de cybersecurity alliantie, een netwerk van publieke en private partijen die de schouders zetten onder het digitaal weerbaar en veiliger maken van Nederland, georganiseerd wordt. In oktober werd, tijdens de Europese Cybersecuritymaand, opgeroepen woorden aan te leveren voor de verkiezing. Een greep uit de 125 inzendingen: Cloudwatervrees, Password Spraying, Whispergate, Cyclotron, Nerd-fluisteraar, Chefsache, security.txt en ketenweerbaarheid.

Vandaag dus de onthulling! Het doel van deze verkiezing is het op gang brengen van het gesprek.  En cyberschaamte is de perfecte starter. Een woord dat niet alleen begrepen wordt door specialisten maar een groot publiek aanspreekt en duidelijk maakt waar het om gaat. “Wil je maatschappelijk grote problemen als ransomware sneller kunnen aanpakken, leiderschap tonen zowel in je organisatie als in de boardroom en je medewerkers bewuster maken, dan moet cyberschaamte (snel) plaatsmaken voor openheid!”, aldus juryvoorzitter Kathmann      

Het woord cyberschaamte wordt opgenomen in het cybersecuritywoordenboek. Dat verscheen voor het eerst in 2019, een initiatief van brancheverenging Cyberveilig Nederland en de Cybersecurity Alliantie. Hierin wordt moeilijk jargon uitgelegd in begrijpelijk Nederlands. Met het woordenboek kunnen gebruikers van cybersecuritydiensten makkelijker met specialisten in gesprek, technische rapporten en adviezen doorgronden en offertes beoordelen. Inmiddels is een derde druk verschenen, de woordenlijst is ook als app. Strategisch adviseur Liesbeth Holterman van Cyberveilig Nederland: “Hoe goed de IT-systemen van een organisatie beschermd zijn tegen aanvallen van buitenaf, hangt vaak af van mensen. Veiligheid is net als in een ketting, zo sterk als de zwakste schakel. Gebrek aan kennis is vaak zo’n zwakte. Dan gaat het mis doordat mensen de juiste terminologie niet snappen of zich schamen omdat ze, bijvoorbeeld een phising mail niet Daarvoor hadden we al het cybersecuritywoordenboek, met deze nieuwe verkiezing willen we daar op een vrolijke manier extra aandacht op vestigen.

De jury

Barbara Kathmann (juryvoorzitter, lid vaste commissie Digitale Zaken Tweede Kamer), Ronald Verbeek (CIO Platform Nederland), Raymond Bierens (Connect2Trust), Jelle Niemantsverdriet (Microsoft), Danny Jaspers (NCSC), Evert van Zanten (PviB), Ivo van Nimwegen (Siemens), Nicole Mallens (VNO-NCW), Dorijn Boogaard (ESET), Kelvin Rorive (Rabobank), Marnix Korlaar (NCTV), Liesbeth Holterman (Cyberveilig Nederland)

De Verkiezing

Tijdens de Europese Cybersecurity maand in oktober werden professionals in het veld opgeroepen om hún Cybersecuritywoord van het jaar op te geven. Er kwamen 125 inzendingen. Zo kwam een taalvirtuoos op de proppen met het begrip Cloudwatervrees (angst om je automatisering buiten de organisatie onder te brengen). De meeste inzendingen beschreven evenwel bestaande fenomenen, zoals Password Spraying (een methode van hackers waarbij ze simpel te raden wachtwoorden uitproberen op talloze accounts, in de hoop dat ergens nog iemand als password Welkom01 gebruikt) en Whispergate (malware die voorjaar 2022 opdook, en gericht bleek op het uitschakelen van Oekraïense bestel). Een bijzondere inzending was ook een volledige bestandsnaam: security.txt. Dit is een klein tekstbestandje waarin webmasters de contactgegevens van hun organisatie kunnen noteren, zodat die bij aanvallen gewaarschuwd kan worden. Zo’n tekstbestand kan je met een speciale tool eenvoudig zelf aanmaken. 

Over het Cybersecuritywoordenboek  

In 2019 werd op initiatief van de Cybersecurity Alliantie en Cyberveilig Nederland het Cybersecurity Woordenboek gelanceerd. Een woordenboek dat de brug slaat tussen cybersecurity-professionals en collega’s die steeds meer met digitale veiligheid te maken krijgen. Onder leiding van Cyberveilig Nederland en in samenwerking met het ECP hebben ruim 80 organisaties, overheidspartijen en private partijen meegewerkt aan een in 2021 verschenen nieuwe versie. Er is een verklarende woordenlijst opgesteld met zo’n 650 cybersecuritytermen om bijvoorbeeld rapporten, adviezen of offertes beter te begrijpen. Dit woordenboek is ook digitaal te raadplegen via cyberveilignederland.nl/woordenboek. Hier kunnen gebruikers ook suggesties indienen over woorden die nog niet in de lijst voorkomen, maar wel een plekje zouden verdienen. 

Wat is het Cybersecuritywoord van het Jaar?

“Quadrupel extortion”, “Cyclotron”, of “Cyberespionage” – maar een paar van de cybertermen die nu veel aan bod komen in het cyberdomein. Maar welk woord hield Nederland het meeste bezig in 2022?

Tijdens de Cybersecuritymaand in oktober zijn wij op zoek naar hét cybersecuritywoord van 2022. – Dat waar jij en je collega’s maar niet over uitgesproken raakten of wat jou ’s nachts nog bezighield.

Hét woord dat iedereen moet herkennen als ze terugkijken op het cyberdomein van het afgelopen jaar.

Inspiratie nodig?

De Cybersecurity Alliantie heeft in samenwerking met de Cyberveilig Nederland het cybersecurity woordenboek ontwikkeld. Met dit woordenboek wordt de terminologie rondom cybersecurity voor iedereen in Nederland helder en transparant. De derde druk van het woordenboek is digitaal te raadplegen – neem hier een kijkje.

Je hebt t/m 31 oktober de tijd om jouw woord op te geven.

Zie je jouw ingezonden woord niet in het woordenboek staan? Stuur het in naar csa@ecp.nl. Dan zie je hem misschien terug in de volgende uitgave. 

De Jury

Leuk, je hebt je woord ingezonden. Maar wie gaat er nou beslissen of jouw woord op 16 november bij de onthulling uitgeroepen wordt tot hét cybersecuritywoord van 2022? De jury natuurlijk! Bestaande uit de kernadviseurs van de Cybersecurity Alliantie, met onder andere: Raymond Bierens (Connect2Trust), Dorijn Boogaard (ESET Nederland), Liesbeth Holterman (Cyberveilig Nederland), Danny Jaspers (NCSC-NL), Nicole Mallens (VNO-NCW en MKB-Nederland), Jelle Niemantsverdriet (Microsoft), Ivo van Nimwegen (Siemens), Kelvin Rorive (Rabobank), Ronald Verbeek (CIO Platform) – met als voorzitter Barbara Kathmann (Tweede Kamerlid).

Deelnemer worden?

Wil je ook een bijdrage leveren?
Neem contact met ons op!

Deelnemer worden

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Schrijf je in

Vraag, idee, reactie of suggestie?

Werkt je aan digitalisering van de overheid en heb je een vraag of idee? Vind meer info op de contactpagina.

15 dec 2021

Tijdens het Cybersecurity Alliantie (CSA) jaarevenement, op woensdag 15 december, heeft de CSA de door haar ontwikkelde tools en producten gepresenteerd en overhandigd aan de NCTV en het DTC. Het afgelopen jaar is door adviseurs, experts en de leden van de CSA aan de hand van concrete thema’s hard gewerkt in het streven naar het digitaal weerbaarder en digitaal veiliger maken van Nederland.

“Met het opleveren van de in werkgroepen ontwikkelde producten hopen we heldere en inhoudelijke handvatten te bieden aan alle ondernemers van Nederland om aan de slag te gaan met hun digitale veiligheid”, aldus programmacoördinator van de alliantie Marjolijn Bonthuis. De leden van de CSA zijn trots op het geleverde resultaat: een praatplaat voor het goede gesprek met je IT-leverancier, een online tool voor het opzetten van een cybersecurityoefening, een Cyberkompas voor toekomstige dreigingen en de geüpdatete versie van het in 2018 gelanceerde Cybersecurity Woordenboek. Met deze tools en producten bereikt de CSA zowel de startende ondernemer alsook de ondernemer die al meer volwassen is op gebied van cybersecurity.

Cybersecuritywoordenboek

De derde druk van het Cybersecurity Woordenboek is door Liesbeth Holterman van Cyberveilig Nederland overhandigd aan Daniel Palomo van Es, Hoofd Nederland Digitaal Veilig & Cybersecurity bij het NCTV. “Het woordenboek maakt lastige terminologie begrijpelijk en slaat een brug tussen termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Cybersecurityontwikkelingen gaan razendsnel, nieuwe dreigingen zijn aan de orde van de dag en dat heeft ook zijn weerslag op de terminologie”, aldus Liesbeth Holterman.

In het voorwoord benadrukt demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus ook het belang van het woordenboek als instrument om elkaar beter te kunnen begrijpen. Nieuwe termen als zero-day, catfishing en quadrupel extortion worden aangehaald als nieuwe woorden in het woordenboek dat nu 650 cybersecuritytermen telt.

Praatplaat ‘Bespreek digitale veiligheid met jouw IT-dienstverlener’

Binnen het thema ketenweerbaarheid is in een werkgroep aan de slag gegaan met een praatplaat om de onbewust onbekwame ondernemer op weg te helpen het gesprek aan te gaan met de IT-leverancier. De plaat ‘Bespreek digitale veiligheid met jouw IT-dienstverlener’ is overhandigd aan Michel Verhagen, programmamanager, Digital Trust Center.

“Binnen een bedrijf ben je afhankelijk van digitale systemen waarin jouw IT-dienstverlener een belangrijke rol speelt. Vanwege de afhankelijkheid van deze digitale systemen is het ook belangrijk om stil te staan bij de cyberveiligheid. Een IT-dienstverlener is dan ook voor dit onderwerp een belangrijke partner, maar het kan lastig zijn om dit gesprek te starten. Om dit wat makkelijker te maken hebben we een praatplaat ontwikkeld waarmee we bedrijven willen helpen zo’n gesprek met de IT-dienstverlener op een goede manier te voeren om zo samen de cyberweerbaarheid te vergroten.” De praatplaat geeft inzicht in de onderwerpen die kunnen helpen als leidraad voor de ondernemer om het goede gesprek te voeren en daarmee de eerste stappen te zetten in het verbeteren van zijn of haar digitale veiligheid.

Handreiking Cyberoefenen

De tool Handreiking Cyberoefenen biedt handvatten aan organisaties om oefeningen te organiseren en te evalueren. Door een cybercrisis te oefenen en te ervaren binnen je organisatie of zelfs in de keten, ben je beter voorbereid op eventuele cyberincidenten.

Kelvin Rorive, Rabobank en drijvende kracht achter deze oefentool: “Het oefenen met realistische cybersecurity scenario’s helpt de organisatie voorbereid te zijn.  Maar hoe zet je zo’n oefen scenario op? Daarvoor hebben we de handreiking oefenen opgesteld met de hoop dat we de drempel hebben verlaagd om cyberoefeningen te gaan uitvoeren. En vergeet vooral niet dat het oefenen ook erg veel plezier geeft.” De tool is vooral geschikt voor de ondernemer die de basisbeginselen van digitale veiligheid al wat meer op orde heeft. Maar noodzakelijk is dat niet. De tool helpt ook om je leerdoel te bepalen: bijscholen, trainen, de basis oefenen. Je kunt direct aan de slag met de vijf door de CSA ontwikkelde oefenvormen: paper table top, table top, crisissimulatie, purple teaming, red/blue teaming.

Cyberkompas voor ondernemend Nederland

Het is cruciaal om zicht te hebben op de uitdagingen en ontwikkelingen waar je als organisatie de komende jaren mee te maken krijgt om digitaal weerbaar te zijn. Voorzitter van de werkgroep Cyberkompas Evert van Zanten (PvIB) is blij met het resultaat en het beoogde effect van het kompas. “De digitale transitie in Nederland gaat razendsnel, het is daarom van groot belang dat ondernemend Nederland zicht krijgt op deze ontwikkelingen en zich kan voorbereiden. Dit kompas kan onderdeel van die voorbereiding zijn” aldus Van Zanten.

Het Cyberkompas schetst de verwachtingen voor de ontwikkelingen en geeft een inschatting van de mogelijke impact van deze ontwikkelingen voor de ondernemer. Ook helpt het kompas om zwaartepunten te bepalen en na te denken over de maatregelen die de organisatie heeft genomen of zou moeten nemen om in de toekomst weerbaar te blijven..

© Copyright 2023 Cybersecurity Alliantie
Uw keuze met betrekking tot cookies op deze site
We gebruiken enkel cookies voor anonieme statistieken en om uw cookie voorkeuren op te slaan. U kunt uw individuele cookie voorkeuren hier aanpassen.
  • Essentiële cookies
  • Statistieken
Accepteren
Accepteer alleen essentiële cookies
Individuele cookie voorkeuren
Privacy voorkeuren Hier vindt u een overzicht van alle gebruikte cookies. U kunt toestemming geven voor alle categorieën of meer informatie weergeven en bepaalde cookies selecteren.
Alles accepteren Voorkeuren opslaan & sluiten Terug
Essentiële cookies (1) Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.
Statistieken (1) Statistiekencookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.